IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective" consacrat aniversării a 70 de ani de la crearea primelor instituţii de cercetare ale Academiei de Științe a Moldovei şi a 55-a de la inaugurarea şi fondarea AŞM, IV-a
Chişinău, Moldova, 21-22 octombrie 2019
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective Simpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia V-a
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Tipografia "Print-Caro"
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 194
ISBN: 978-9975-56-695-7
CZU: B 53 631.147+60(082)=135.1=111=161.1
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 4 februarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe agricole (220)Biologie (528)Tehnică (5)Administrare publică (1)Ştiinţe fizico-matematice (6)Chimie (31)Economie (1)Medicină (1)