IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare" Ştiinţe ale naturii și exacte,
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe ale naturii și exacte
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Ciocanu G.
Locul publicării: Chisinau, Republica Moldova
Editura: CEP USM
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-149-46-4
CZU: 34+33:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1 I-58 I-58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (126)Tehnică (63)Ştiinţe agricole (52)Chimie (99)Biologie (186)Geologie şi Mineralogie (22)Istorie (24)Geografie (17)Pedagogie (69)Medicină (85)Farmacie (2)Medicină veterinară (3)Psihologie (118)Administrare publică (84)Filologie (178)Economie (101)Filosofie (21)Drept (382)Studiul artelor, culturologie (25)Sociologie (314)Ştiinţe politice (77)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (3)Arhitectura (1)Altele (2)