IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare" Ştiinţe ale naturii și exacte,
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe ale naturii și exacte
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Ciocanu G.
Locul publicării: Chisinau, Republica Moldova
Editura: CEP USM
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 295
ISBN: 978-9975-149-46-4
CZU: 34+33:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1 I-58 I-58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2021  116
  2021  78
  2020 R 69
  2020 R 56
  2020  82
  2019  78
  2018 R  47
  2018 R  102
  2018 R  90
  2017 R 67
  2017 R 111
  2017 R 102
  2017 R 94
  2016 Vol.2 66
  2016 Vol.2 67
  2016 Vol.1 88
  2016 Vol.1 67
  2016  86
  2015  69
  2015  89
  2014 R 49
  2014 R 52
  2013 R 54
  2013 R 62
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Drept (594)Ştiinţe fizico-matematice (164)Chimie (163)Biologie (297)Geografie (19)Medicină (119)Medicină veterinară (4)Sociologie (345)Pedagogie (127)Psihologie (177)Filologie (273)Istorie (45)Economie (145)Ştiinţe politice (104)Tehnică (68)Ştiinţe agricole (57)Geologie şi Mineralogie (22)Farmacie (2)Administrare publică (86)Filosofie (25)Studiul artelor, culturologie (25)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (3)Arhitectura (1)Altele (2)