IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Colocviul "Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJAN", Ediţia a 3-a
Chişinău, Moldova, 9 noiembrie 2017
Cuvinte-cheie (77): patronim (1), deonimie (1), deonim (1)
Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJAN (ediţia a 3‒a)
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia a 3‒a
Instituții responsabile de ediție:
Institutul de Filologie al AŞM
Responsabili de ediție: Mincu E.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipogr. „Pro Libra”
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-9975-4371-7-2
CZU: 80/81+821.09(082) L37
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 20 august 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (31)Filosofie (1)Pedagogie (1)Studiul artelor, culturologie (1)