IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor" Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”,
Chișinău, Moldova, 27 septembrie 2013
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Volumul 36 (partea II)
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Cimpoieş G.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Anul publicării: 2013
ISBN: 978-9975-64-249-1
CZU: 63:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 13 iunie 2019
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe agricole (271)Ştiinţe fizico-matematice (3)Tehnică (33)Chimie (44)Biologie (151)Geologie şi Mineralogie (1)Economie (8)Geografie (4)Studiul artelor, culturologie (2)Medicină veterinară (1)