IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice", 3
Chişinău, Moldova, 22 iunie 2023
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția a 3-a
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Tehnică a Moldovei
Responsabili de ediție: Albu S., Albu I.
Locul publicării: Chișinău
Editura: MS Logo
Anul publicării: 2023
Numărul de pagini: 281
ISBN: 978-9975-3573-9-5
CZU: 72+338.48(082) P 44
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 5 octombrie 2023
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (3)Economie (11)Drept (5)Studiul artelor, culturologie (16)Arhitectura (22)Sociologie (1)