IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică" Colloquia Professorum din 29 septembrie 2016, Ediția 6
Bălţi, Moldova, 29 septembrie 2016
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Ediția 6, Vol.1
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Responsabili de ediție: Gagim I.
Locul publicării: Bălţi
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-9975-50-202-3.
CZU: 082:378.4(478-21)=00 T 80
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 14 mai 2019
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (18)Tehnică (1)Ştiinţe agricole (3)Filologie (43)Biologie (2)Economie (8)Filosofie (2)Drept (22)Pedagogie (72)Medicină (2)Psihologie (7)Sociologie (20)Ştiinţe politice (4)Istorie (1)Studiul artelor, culturologie (15)Altele (1)