IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului la cerinţele pieţei muncii", 5
Chişinău, Moldova, 13-14 mai 2022
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului la cerinţele pieţii muncii
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 5
Instituții responsabile de ediție:
Responsabili de ediție: Cazacu A.
Locul publicării: Chişinău
Editura: CEP USM
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 374
ISBN: 978-9975-159-83-8
CZU: 082=00 N 84
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (1)Filologie (182)Istorie (1)Pedagogie (113)Studiul artelor, culturologie (8)Sociologie (5)Ştiinţe fizico-matematice (4)Economie (4)Drept (1)Filosofie (2)Medicină (1)Ştiinţe politice (1)