IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Colocviul "Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine", Ediţia a 7-a
Chişinău, Moldova, 25 martie 2022
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia VII
Locul publicării: Chişinău
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 118
ISBN: 978-9975-159-75-3
CZU: 37.016:811'243(082)=111=112.2=161.1 A 8
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 2 noiembrie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (31)Pedagogie (5)