IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului la cerinţele pieţei muncii" In memoriam Tamara Matei, 4
Chişinău, Moldova, 16-17 aprilie 2021
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului la cerinţele pieţei muncii. In Memoriam Tamara Matei
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 4
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Cazacu A.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tehnica-UTM
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 254
ISBN: 978-9975-56-893-7
CZU: 082=135.1=111=161.1 C 35
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 26 aprilie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (229)Pedagogie (114)Sociologie (6)Tehnică (1)Istorie (1)Studiul artelor, culturologie (8)Ştiinţe fizico-matematice (4)Economie (4)Drept (1)Filosofie (2)Medicină (1)Ştiinţe politice (1)