IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
Cautare
Locul publicării: Chişinău
Editura: Universitatea Agrară
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 248
ISBN: 978-9975-64-320-7
CZU: 082:378=135.1=111=161.1 T 48
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (98)Ştiinţe agricole (361)Biologie (131)Geologie şi Mineralogie (1)Economie (436)Geografie (3)Drept (57)Pedagogie (4)Medicină veterinară (38)Arhitectura (5)Psihologie (3)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (2)Sociologie (14)Administrare publică (29)Altele (5)Ştiinţe fizico-matematice (9)Filologie (1)Istorie (1)Medicină (1)Studiul artelor, culturologie (1)