IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice, conferinţă ştiinţifică",
Bălți, Moldova, 6 decembrie 2019
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice, conferinţă ştiinţifică
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia VI
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Responsabili de ediție: Pomelnicova A.
Locul publicării: Bălţi
Editura: Tipografia Indigo Color
Anul publicării: 2020
ISBN: 878-9975-3382-8-8
CZU: 811’1+821.09+37.02(082)=00 P93
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (35)Pedagogie (18)