IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi", 1
Chişinău, Moldova, 1 ianuarie 2018
Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi
Cautare
Responsabili de ediție: Racu A.
Locul publicării: Chişinău
Editura: CEP UPS „I.Creangă”
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 120
ISBN: 978-9975-51-998-4.
CZU: 376+364.048.6-056.26(082) I-58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2018  17
Disponibil în IBN: 15 iulie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Pedagogie (10)Sociologie (7)