IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică" Materialele colloquia professorum din 12 oct. 2012,
Bălți, Moldova, 12 octombrie 2012
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică Materialele colloquia professorum din 12 oct. 2012
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia 3
Locul publicării: Bălţi
Editura: Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul publicării: 2014
Numărul de pagini: 268
ISBN: 978-9975-50-135-4
CZU: 378.4(478)(063)(082)=135.1=161.1 T 80
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 29 aprilie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (48)Economie (58)Drept (72)Pedagogie (171)Psihologie (48)Ştiinţe politice (11)Filologie (130)Biologie (5)Sociologie (51)Istorie (3)Filosofie (6)Medicină (4)Studiul artelor, culturologie (40)Tehnică (8)Ştiinţe agricole (6)Chimie (1)Geografie (6)Altele (2)Geologie şi Mineralogie (1)Administrare publică (3)