IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(53) pentru indicele czu "902/903(478)"

Porţile şi căile de acces in fortificaţiile traco-getice din spaţiul est-carpatic

CZU : 902/903(478)
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(19) / 2008 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investigaţiile arheologice din anul 2000 in aşezarea cu mai multe niveluri de locuire Trinca „Izvorul lui Luca”

CZU : 902/903(478)
,
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(19) / 2008 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situri arheologice din epoca romană descoperite in raza satului Cărbuna, raionul Ialoveni

CZU : 902/903(478)
,
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(19) / 2008 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investigaţiile arheologice din anul 1984 în situl Trinca „Izvorul lui Luca”

CZU : 902/903(478)
,
Revista Arheologică
Nr. 1-2(13) / 2017 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кремневые изделия из раскопок раннетрипольского поселения Рогожень I в 2013 г.
CZU : 902/903(478)"636"
Коваленко Сергей, Сергей Бодян, Бикбаев Вячеслав
Revista Arheologică
Nr. 1-2(11) / 2015 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новые находки бронзовых предметов эпохи поздней бронзы в Пруто-Днестровском междуречье
CZU : 902/903(478)"637"
Сава Еуджен, Бороффка Николаус
Revista Arheologică
Nr. 1(9) / 2013 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Archeozoological remains from the getic fortified monument Stolniceni (Hînceşti, Moldova)
CZU : 902/903(478)
, ,
Revista Arheologică
Nr. 1-2(8) / 2012 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Археозоологический комплекс из Трипольского памятника Тринка–Ла Шанц
CZU : 902/903(478)
Кройтор Роман, , Сырбу Геннадий
Revista Arheologică
Nr. 1-2(8) / 2012 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Socola – o staţiune pluristratificată a culturii Cucuteni -Tripolie din bazinul Nistrului
CZU : 902/903(478)
,
Revista Arheologică
Nr. 1-2(8) / 2012 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фракийские вляния на материальную культуру и погребальный обряд скифов III -II вв . до н.э. на левобережье Нижнего Днестра
CZU : 902/903(478)
Тельнов Николай, Синика Виталий
Revista Arheologică
Nr. 1-2(8) / 2012 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Staţiunea paleoliticului superior Valea Morilor din partea centrală a Moldovei
CZU : 902/903(478)
, , ,
Revista Arheologică
Nr. 1-2(7) / 2011 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puncte de vedere referitoare la arealul constituirii culturii traco-getice
CZU : 902/903(478)
Revista Arheologică
Nr. 2(5) / 2010 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investigaţii arheologice în siturile eneolitice de la Cărbuna (campania 2018)

CZU : 902/903(478)
,
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigaţii pluridisciplinare privind tumulul 7 de la Crihana Veche (raionul Cahul)
CZU : 902/903(478)
, ,
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un eveniment remarcabil pentru ştiinţa arheologică națională
CZU : 902/903(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depozitul din perioada tardivă a epocii bronzului descoperit în împrejurimile comunei Antoneşti, raionul Cantemir, Republica Moldova
CZU : 902/903(478)"637"
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(22) / 2013 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Lidia Dascălu, Bronzul mijlociu şi târziu în câmpia Moldovei
CZU : 902/903(478)"637"
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(20) / 2011 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria materiei dure animale în perioada târzie a epocii bronzului (complexul cultural Noua-Sabatinovka)
CZU : 902/903(478)"637"
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(20) / 2011 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о круге памятников Единецкой культурной группы
CZU : 902/903(478)"637"
Демченко Т
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(17) / 2008 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Растительность позднего палеолита Молдовы по палинологическим данным из археологических стоянок и гротов
CZU : 902/903(478)”632”
Медяник Светлана
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(17) / 2008 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 53