IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(2378) pentru indicele czu "82"
Marele poet Mihai Eminescu în spaţiul teoretic al ştiinţelor economice
CZU : 821.135.1.09(092)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(22) / 2011 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba română, „casă a fiinţei noastre”
CZU : [811.135.1+821.135.1](478)(091)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(22) / 2011 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cartea unui destin neînfrânt – Vladimir Beşleagă
CZU : 821.135.1(478).09(092)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(21) / 2011 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanul lui Vladimir Beşleagă (valenţe psihanalitice)
CZU : 821.135.1-31(478).09
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(21) / 2011 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul absurdului în viziunea artistică a lui Ion Creangă
CZU : 821.135.1.09
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(21) / 2011 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O dragoste Shakespeariană dezlănţuită în lanţuri (sau Nicolae Dabija în ipostază de romancier)
CZU : 821.135.1-31(478).09
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(17) / 2010 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumentele muzicale în creaţia lui Grigore Vieru: simbol şi semnificaţie
CZU : 785/789+821.135.1-1(478).09(092)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(17) / 2010 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jubilee: Savant şi scriitor. Acad. Constantin Popovici la 85 ani
CZU : 82.09(478)(092)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(13) / 2009 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sintagma Povara Bunătăţii Noastre ca titlu de roman şi emblemă a întregii creaţii druţiene
CZU : 821.135.1(478).09
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(13) / 2009 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvântul şi duhul trăiesc prin credinţă. (Ion Druţă la 80 de ani)
CZU : 821.135.1(478).09(092)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(10) / 2008 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poezia lui Cantemir
CZU : 821.135.1-1.09
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(10) / 2008 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Indian Summer”: Serenity of Senility? Ageing and Old Age in Literature
CZU : 3-053.9+82(100)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(10) / 2008 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hasdeu Bogdan Petriceicu - Savant şi gânditor. 100 ani de la moarte
CZU : 821.135.1(478).09(092)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(8) / 2007 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ion Vatamanu, necunoscutul
CZU : 821.135.1-1(478).09(092)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2-3(7) / 2007 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doi poeţi mărturisitori: Alexei Mateevici şi Grigore Vieru sau tranziţia de la memorie la istorie
CZU : 821.135.1-1(478).09
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2-3(7) / 2007 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba română, oastea noastră naţională
CZU : [811.135.1+821.135.1](478)(091)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2-3(7) / 2007 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mircea Eliade: Pledoarie pentru tezaurul eminescian
CZU : 821.135.1-1.09
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2-3(7) / 2007 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile ontologice, filozofice şi estetice ale vieţii şi operei academicianului Constantin Popovici
CZU : 821.135.1(478).09(092)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3-4(5) / 2006 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aforisme despre şi pentru savanţi
CZU : 821.135.1-84(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3-4(5) / 2006 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Înapoi ca racul
CZU : 821.135.1(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3-4(5) / 2006 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 2378