IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-15(25) pentru indicele czu "81’42"

Un fenomen al culturii digitale: internet-memele

CZU : 81’42:004.738.5
Ungureanu Elena
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funcții ale reformulării în dialog: cazul interviului de explicitare

CZU : 81’42:004.738.5
Cosmescu Alexandru
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiile coșeriene ale creativității și alterității în perimetru textologic interpretativ

CZU : 81’42:14(38)
Botezatu Liuba
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ipostaze feminine europene în discursul mass-media actual

CZU : 81’42
Bălu Maria Mădălina
Intertext
Nr. 3-4(51-52) / 2019 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expresii eufemistice și tabuuri prin prisma dimensiunilor semantice în discursul diplomatic

CZU : 81’42:81’374.73
Donțu-Sarîterzi Sorina
Intertext
Nr. 3-4(51-52) / 2019 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Discursul politic din perspectiva fondului general al discursivității

CZU : 81’42
Ciumacenco Valentina
Intertext
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tropii și figurile de stil în discursul diplomatic: studiu stilistico-lexicografic

CZU : 81’42
Donțu-Sarîterzi Sorina
Intertext
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le principe de l’économie linguistique et ses manifestations au niveau morpho-syntaxique

CZU : 81’42
Balanici Lucia
Intertext
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resurse modale în discursul de învestitură:  perspectivă discursivă

CZU : 81’42:808.51
Ciumacenco Valentina
Intertext
Nr. 3-4(43-44) / 2017 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les indicateurs argumentatifs au service de la (dé)construction de l'ethos discursif

CZU : 81’42:808
Mihailă Eleonora
Intertext
Nr. 3-4(43-44) / 2017 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Levels of text analysis in the hierarchy of linguistic units

CZU : 81’42
Tintiuc Corina
Journal of Social Sciences
Nr. 3(2) / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dialogul socratic ca practică discursivă

CZU : 81’42:14(38)
Cosmescu Alexandru
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expresivitatea limbajului în pamfletul publicistic

CZU : 81’42:070
Ferafontov Ana
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intermezzo. „Alarma metafizică” a corpului

CZU : 81’42
Corcinschi Nina
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actorii comunicării în discursul publicitar

CZU : 81’42:659
Enicov Cristina
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucrul cu textul din perspectiva proiectării curriculare

CZU : 81’42:14(38)
Lașcu Cristina
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Text, context și discurs academic

CZU : 81’42:14(38)
Satravca Larisa
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lexie* și lexicografie** ale discursului diplomatic

CZU : 81’42:327
Manoli Ion
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Epitetul și calificativul simplu în discursul diplomatic contemporan

CZU : 81’42:327
Donțu-Sarîterzi Sorina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interpretarea operei literare din perspectiva mărcilor ei stilistice

CZU : 81’42:004.738.5
Şchiopu Constantin
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25