IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-0(4) pentru indicele czu "637.5'64"
Studiu privind (in)adaptarea sectorului românesc de carne de porc la dezechilibrele pieței
Chetroiu Rodica
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolution of pigs’ livestock and pork production in the world
CZU : [636.4+637.5'64](100)
Rotaru Ilie
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 2(61) / 2018 / ISSN 2285-5750 /ISSNe 2393-2260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muscle content in pig carcasses of different genotypes
CZU : 637.5'64
Rotaru Ilie, Secrieru Serghei
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(55) / 2012 / ISSN 2285-5750 /ISSNe 2393-2260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea calităţii jambonului crud-zvîntat în alimentaţia publică
CZU : [636.4+637.5'64](100)
Chitic Ana
Tezele celei de-a 68-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor
Ediția 68, T. 2015. Chişinău. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4