IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-5(45) pentru indicele czu "635.64:631.52"
Aspecte privind parametrii fenotipici ale caracterelor de productivitate la hibrizii interspecifici de tomate F1 obţinuţi prin cultura embrionilor in vitro
CZU : 635.64:631.527.5
Sîromeatnicov Iulia, Botnari Vasile, Josan (Vorona) Valentina
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Скрининг засухоустойчивых генотипов томата по вариабельности показателей мужского гаметофита
CZU : 635.64:631.527.5
Салтанович Татьяна, Беженарь Валентина
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul variabilităţii induse cu raze Gamma la hibrizii distanţi de tomate F1M1- F3M3
CZU : 635.64:631.527.5
Sîromeatnicov Iulia, Cotenco Eugenia, Ciobanu Renata
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прогнозирование эффективности подбора исходных родительских форм при создании гетерозисных гибридов F1 томата путем определения степени доминирования селекционно-ценных признаков
CZU : 635.64:631.527.5
Маковей Милания, Ботнарь Василий
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea genetică a unor caractere cantitative ale fructului de tomate
CZU : 635.64:631.527.5
Mihnea Nadejda
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кроссинговер у мейотических мутантов томата
CZU : 635.64:631.527.5
Лисовская Татьяна, Кузьмишина И., Коцун Л.
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa factorului maternal asupra viabilităţii şi capacităţii de creştere a polenului de tomate
CZU : 635.64:631.527.5
Grigorcea Sofia, Saltanovici Tatiana
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica morfo-biologică și biochimică a unor forme de tomate obținute pe căi neconvenționale
CZU : 635.64:631.527.5
Bujoreanu Valeriu, Mărîi Liliana, Berzoi Valentina, Chitrosan Liliana
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка засухоустойчивости генотипов томата на стадии проростков
CZU : 635.64:631.527.5
Antoci Liudmila
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea colecţiei tomatelor de cultură, purtătoare ale genei U (Uniform Ripening) în baza precocităţii
CZU : 635.64:631.527.5
Mihnea Nadejda
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezistenţa genotipurilor şi populaţiilor hibride descendente de tomate la arşiţă
CZU : 635.64:631.527.5
Mihnea Nadejda
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Создание мелкоплодных форм томата
CZU : 635.64:631.527.5
Михня Надежда
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul microscopic în evaluarea genotipurilor noi de tomate obţinute in vitro
CZU : 635.64:631.527.5
Calalb Tatiana, Sîromeatnicov Iulia, Cotenco Eugenia
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Метод отбора и его влияние на получение жаростойких потомств томата на разных стадиях онтогенеза
CZU : 635.64:631.527.5
Маковей Милания
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Генотипические особенности линий томата носителей мутантных маркерных генов
CZU : 635.64:631.527.5
Маковей Милания
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bлияние комплекса абиотических факторов на изменчивость пыльцы томатов
CZU : 575:635.64:631.523
Салтанович Татьяна, Кравченко Анатол, Беженарь Валентина
Intellectus
Nr. 3 / 2006 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa stresului salinic asupra variabilităţii polenului de tomate
CZU : 575:635.64:631.523
Saltanovici Tatiana, Cravcenco Anatol
Intellectus
Nr. 3 / 2002 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новые сорта томата с комплексом хозяйственно-ценных признаков для выращивания в условиях Молдовы
CZU : 635.64:631.526.32(478)НОВЫЕСОРТА
Маковей Милания, Ботнарь Василий
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Скрининг культурного генофонда томатов на устойчивость к высокотемпературному стрессу по признакам пыльцы
CZU : 635.64:631.527
Маковей Милания, Грати Мария, Михня Надежда, Грати Вера
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2(0) / 2009 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование мутантных маркерных генов при создании нового исходного материала для селекции томата
CZU : 635.64:631.527.5
Маковей Милания
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a V-a. 2019. Kiev. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45