IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-1(10) pentru indicele czu "633.1:631.52"
Efectul stimulator al exometaboliţilor de penicillium la triticale
CZU : 581.1:633.1:631.523
Sîrbu Tamara
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și caracteristica formelor noi de triticale
CZU : 581.1:633.1:631.523
Veveriţă Efimia, Leatamborg Svetlana
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная характеристика листьев яблони по морфометрическим признакам
CZU : 581.1:633.1:631.523
Мотылева Светлана
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inducerea calusogenezei şi regenerării plantulelor din embrionii maturi la diferite genotipuri de triticale
CZU : 581.1:633.1:631.523
Ciobanu Renata
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование древних видов пшеницы для укрепления иммунной системы детского организма
CZU : 581.1:633.1:631.523
Temirbekova S., Ионов Э., Ионова Н., Афанасьева Ю.
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменчивость признаков ядер пыльцы у замещенных линий пшеницы при действии повышенной температуры
CZU : 581.1:633.1:631.523
Кравченко Анатол, Салтанович Татьяна
Intellectus
Nr. 4 / 2003 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingen 54 - a new variety of winter triticale
CZU : 581.1:633.1:631.523
Lyatamborg S., Veverita Efimia, Rotary S., Gore Andrei
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная эффективность различных схем дигаплоидной селекции
CZU : 581.1:633.1:631.523
Михайлов Михаил, Ботнарь Василий
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea unor elemente ale capacității de producție corelate cu cedarea rapidă a apei din boabe, la porumb
CZU : 581.1:633.1:631.523
Spînu (Patlatii) Angela
Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-64-320-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы внедрения методов ускоренной оценки морозоустойчивости генотипов пшеницы (Triticum aestivum L.) для их рационального отбора при посеве в различных климатических зонах
CZU : 581.1:633.1:631.523
Желев Наталия, Даскaлюк Алехандру, Желев Дмитрий
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10