IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-9(79) pentru indicele czu "631.95"
Serafim Andrieş. Agrochimia elementelor nutritive. Fertilitatea şi ecologia solurilor
CZU : 631.45:631.95(478)
Curcubăt Stela
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 26(39) / 2017 / ISSN 1857-0054
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стерилизация природных популяции сливовой плодожорки Laspeyresia Funebrana Tr. (Lepidoptera, Tortricidae)
CZU : 631.95:632.93
Муслех Мохаммед
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de optimizare a regimurilor nutritive a solurilor Moldovei
CZU : 631.45:631.95(478)
Lungu Vasile
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dry matter accumulation and nutrient consumption by winter wheat depending on the harvest level
CZU : 631.45:631.95(478)
Leah Nicolai, Andrieş Serafim, Gojinețchi Ana
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика подвижных форм питательных веществ в карбонатном чернозёме в условиях длительного полевого опыта с удобрениями
CZU : 631.45:631.95(478)
Indoitu Diana, Индоиту Дмитрий
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сортимент бессемянного винограда селекции ФГБНУ ВНИИВиВ для биоэкологического виноградарства
CZU : 631.45:631.95(478)
Майстренко Л., Медютова Е., Мезенцева Л.
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conținutul reziduurilor de pesticide organoclorurate în componentele mediului ambiant
CZU : 504.054:631.95
Gliga Olesea
Intellectus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind utilizarea microorganismelor de rizosfera pentru sporirea recoltei la porumb
CZU : 631.15:631.461:631.95
Todiraş Vasile, Onofraş Leonid, Prisacari Svetlana, Lungu Angela, Mohova Tatiana, Zuza Nuvela
Meridian Ingineresc
Nr. 3(58) / 2015 / ISSN 1683-853X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea proprietății în urma practicării agriculturii ecologice
CZU : 631.45:631.95(478)
Albu Svetlana, Albu Ion
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы применения бактериального штамма Bacillus Subtilis CNMN-BB-09 для выращивания томатов
CZU : 631.45:631.95(478)
Шубина Виктория
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономический эффект от использования биологических препаратов на кукурузе
CZU : 631.45:631.95(478)
Кордулян Роман, Комок М.
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele biostimulatorului REGLALG asupra formării nodozităţilor simbiotice şi productivităţii diferitor genotipuri de soia
CZU : 631.45:631.95(478)
Jelev (Hadîrca) Natalia, Budac Alexandru, Ralea Tudor, Dascaliuc Alexandru, Zdioruc Nina
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разработка метода биологического контроля основных вредителей пасленовых овощных культур для получения органических продуктов питания
CZU : 631.45:631.95(478)
Агасьева Ирина, Нефёдова Мария, Исмаилов В.
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Justus von Liebig’s transition from chemist to agronomist adept of the ecological agriculture
CZU : 631.95
Mansvel Jan Diek van, Boincean Boris
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Микроэлементы в сельском хозяйстве Республики Молдова и экологически безопасные способы применения микроудобрений
CZU : 631.811.98+631.95
Тома Семион, Великсар София , Кирилюк Владимир, Лупан Аурелия, Лисник С., Кошман Сержиу, Люленова Валентна, Братко Дмитрий, Тудораке Георгий
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(8) / 2007 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepţiile noii generaţii de consumatori asupra produselor agroalimentare ecologice
CZU : [631.147+631.95]:366.5
Grigoraş Maria
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele inventarierii emisiilor directe de N2O de la aplicarea în solurile agricole ale republicii moldova a îngrăşămintelor minerale şi organice în perioada 1990–2012
CZU : 631.42:631.8:631.95(478)
Bacean Ion, Ţăranu Marius
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экологическая роль биоудобрений в сохранении гумуса и предотвращении проникновения инвазии в почву
CZU : 631.42:631.8:631.95
Максишко Л.М.
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продуктивность сорта Бианка в условиях центральной зоны виноградарства Республики Молдова
CZU : 631.45:631.95(478)
Грибкова Ана
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методические подходы к оценке эколого-экономической эффективности землепользования
CZU : 631.45:631.95(478)
Сидорук Борис
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 79