IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-13(13) pentru indicele czu "546+547"
Synthesis and antimicrobial evaluation of symmetrical diquaternary ammonium salts bearing bis-1,3,4-oxadiazole rings moieties
CZU : 546+547
, , ,
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(11) / 2016 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Crystal structures of bis[methyl-N-(prop-2-en-1-yl)-N'-(pyridin-2-ylmethylidene) carbamohydrazonothioate]zinc(II) and bis[methyl-N-(prop-2-en-1-yl)-N'-(pyridin-2-ylmethylidene)carbamo-hydrazonothioate]nickel(II) iodides

CZU : 546+547+535.37
, Graur Vasilii О., Petrenko Peter A., Chumakov Yurii, Tsapkov Victor I.,
Economica
Nr. 4(64) / 2008 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Crystal structures of bis[2-({[(ethylsulfanyl)(prop-2-en-1-ylamino) methylidene]hydrazinylidene}methyl)-6-methoxyphenolate]cobalt(III) tetrachlorocobaltat(II)

CZU : 546+547
Petrenko Peter A., Chumakov Yurii, , Graur Vasilii О., Tsapkov Victor I.,
Economica
Nr. 4(64) / 2008 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inele gigantice heterometalice pe bază de Fe-Ln

CZU : 546+547+544
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(51) / 2008 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Координационные соединения некоторых 3d-металлов с 4- аллилсемикарбазоном 2,4-дигидроксиацетофенона

CZU : 541.49:546+547.76
Молдован Екатерина
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(34) / 2005 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Координационные соединения некоторых 3d-металлов с 4-аллилсемикарбазоном пировиноградной кислоты

CZU : 542.49:546+547.484.22
Дюрич Екатерина
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(34) / 2005 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinteza şi cercetarea proprietătilor anticancer ale combinatiilor coordinative în baza Cu(II) şi Ni(II) cu etil 4-({[2-(2hidroxibenziliden)hidrazinil] carbonotioil}amino)benzoat

CZU : 54-3:[546+547]:615.2
, , ,
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(26) / 2004 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinteza, structura compusilor coordinativi ai unor metale 3d cu derivati ai tiosemicarbazonei aldehidei salicilice

CZU : [546+547-304.6]:542.9
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2008 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinteza şi studiul combinatiilor complexe ale unor metale 3d cu liganzi în baza tiosemicarbazidei si 2,6-diformil-4-metilfenolului

CZU : [546+547-304.6]:542.9
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2008 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compuşii coordinativi ai unor metale 3d cu etil-4-[2-((3-metil-5-oxo-1-fenil-4,5-dihidro-1-pirazol-4 il)(fenil)metilen)-hidrazincarbotioamido]benzoat

CZU : [546+547-304.6]:542.9
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2008 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compusi coordinativi ai Dy (III), Gd (III) si Eu (III) cu liganzi în baza semicarbazidei

CZU : 542:[546+547]
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2008 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Precursori moleculari pentru oxizii Ln(III)-metal(s) în baza combinaţiilor coordinative heterometalice

CZU : 546+547
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-11(134) / 2011 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Complecși heterometalici Ln(III)-metal (3d) în calitate de precursori moleculari pentru obținerea oxizilor micști LnMO3

CZU : 546+547
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-11(134) / 2011 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13