IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(82) pentru indicele czu "519.2"
Determining the Optimal Evolution Time for Markov Processes with Final Sequence of States
CZU : 519.217
Lazari Alexandru
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 1(77) / 2015 / ISSN 1024-7696 /ISSNe 2587-4322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stability radius bounds in multicriteria Markowitz portfolio problem with venturesome investor criteria
CZU : 517.9+519.217
Emelichev Vladimir, Karelkina Olga
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 1(77) / 2015 / ISSN 1024-7696 /ISSNe 2587-4322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algorithms for solving stochastic discrete optimal control problems on networks
CZU : 519.85+519.217
Lozovanu Dmitrii, Capcelea Maria
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 3(76) / 2014 / ISSN 1024-7696 /ISSNe 2587-4322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bi-Deniable Public-Key Encryption Protocol which is Secure against Active Coercive Adversary
CZU : 004.056.55:519.254
Moldovyan Alexandr, Moldovyan Nikolay, Shcherbacov Victor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 3(76) / 2014 / ISSN 1024-7696 /ISSNe 2587-4322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Max-Erlang and Min-Erlang power series distributions as two new families of lifetime distribution
CZU : 519.23+519.872
Leahu Alexei, Munteanu Bogdan Gheorghe, Cataranciuc Sergiu
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 2(75) / 2014 / ISSN 1024-7696 /ISSNe 2587-4322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimation of the extreme survival probabilities from censored data
CZU : 519.2+519.248
Grama Ion, Tricot Jean-Marie, Petiot Jean-Francois
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 1(74) / 2014 / ISSN 1024-7696 /ISSNe 2587-4322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bounds on Global Total Domination in Graphs
CZU : 519.16+519.2
Rad NaderJafari, Sharifi Elahe
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(67) / 2015 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analytically determining of the relative inaccuracy (error) of indirectly measurable variable and dimensionless scale characterising quality of the experiment
CZU : 519.816+519.2/6
Kolikov Kiril, Krastev Georgi, Epitropov Yordan, Corlat Andrei
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(58) / 2012 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prediction Models of Financial Markets Based on Multiregression Algorithms
CZU : 004.62:519.237.5
Wilinski Antoni
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(56) / 2011 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matrix balancing and robust Monte Carlo algorithm for evaluating dominant eigenpair
CZU : 004.832.23:519.245
Vajargah Behrouz-Fathi, Mehrdoust Farshid
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(54) / 2010 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information encryption systems based on Boolean functions
CZU : 004.056.55:519.254
Zgureanu Aureliu
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(54) / 2010 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An Approach of Diagnosis Based On The Hidden Markov Chains Model.
CZU : 519.217:004.891
Bouamrane Karim, Djebbar Amel, Atmani Baghdad
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(47) / 2008 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici numerice şi legităţi statistice în teoria fiabilităţii
CZU : 519.2(072.8)
Evtodiev Silvia, Veleşcu Dorina, Evtodiev Igor
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-0437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electromagnetic field calculation for 110 kV power line
CZU : 621.311:519.2(478)
Berzan Vladimir, Patsyuk Vladimir, Rybacova Galina, Ermuratskii Vladimir
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(28) / 2015 / ISSN 1857-0070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Design of crypto primitives based on quasigroups
CZU : 512.55+519.212.2+519.6+004.056
Markovski Smile
Quasigroups and Related Systems
Nr. 1(33) / 2015 / ISSN 1561-2848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013 – anul internaţional al statisticii
CZU : 311+519.22
Cioban Mitrofan
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de prelucrare a datelor experimentale
CZU : 519.24
Lvovschi Evgheni
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(22) / 2011 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Markov decision processes and determining nash equilibria for stochastic positional games
CZU : 519.217+519.83
Lozovanu Dmitrii
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(19) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de prelucrare a datelor experimentale
CZU : 519.2+53
Livovschi Evgheni
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1-2(9) / 2008 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea metodelor neparametrice la determinarea productivităţii şi eficienţei gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)
CZU : 631.115:631.152:519.2(478)
Perju Ion, Popa Daniela
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2008 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 82