IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(530) pentru indicele czu "37.09"
Conceptul de mediul școlar și funcția socială a acestuia
CZU : 37.013.42+37.091
Mogîldea (Iuzu) Iulianna
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(3) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflexe lingvistice ale educației în arealul românesc de la începutul sec. XX
CZU : 37.091
Banaduc Ioana
Intertext
Nr. Ed. sp / 2016 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea leadership-ului paideutic în cadrul comunităţilor profesionale de învăţare
CZU : 37.091
Bezede Rima
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(87-88) / 2014 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţe secvenţiale ale culturii organizaţionale asupra calităţii în educaţie
CZU : 37.09:005.73
Guzgan Valentin
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(51) / 2008 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cum se conturiază astăzi inovaţia în evaluarea educaţională
CZU : 37.091
Spinei Ion
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(40) / 2006 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Succesul şcolar
CZU : 37.091
Cristea Sorin
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(38) / 2006 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea gîndirii critice prin lucrul asupra documentului scris
CZU : 37.091
Bădărău Zinaida
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(35) / 2006 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea pedagogică
CZU : 37.091
Cristea Sorin
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(34) / 2005 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de autoevaluare şi interevaluare
CZU : 37.091+371.136
Dulamă Maria-Eliza
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(34) / 2005 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autoevaluarea în contextul educaţional caracteristici şi valenţe formative
CZU : 37.091+371.136
Dandara Otilia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(34) / 2005 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere conceptuale şi metodologice pentru noi practici de evaluare a rezultatelor şcolare
CZU : 37.091
Raileanu Aurelia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(34) / 2005 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea formativă a cadrelor didactice în contextul dezvoltării profesionale continue
CZU : 37.091+371.136
Nicolaescu-Onofrei Liliana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(34) / 2005 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autoevaluarea şcolilor din Moldova: posibilităţi şi perspective
CZU : 37.091(478)
Popa Vitalie
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(8) / 2001 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura organizaţională şi modalităţi de expresie a acesteia în şcoli
CZU : 37.09:005.73
Guzgan Valentin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoştinţele, atitudinile şi aptitudinile cadrelor didactice din instituţiile preuniversitare în domeniul profilaxiei unor maladii frecvent întâlnite şi al stilului sănătos de viaţă
CZU : 37.091:613.7
Tîrsina Alla, Zepca Victor
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia etnoculturală în cadrul activităţilor nonformale
CZU : 37.091
Rusu Antonina
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice ale mentoratului din perspectiva dezvoltării profesionale
CZU : 37.091
Andriţchi Viorica, Balan Tatiana
Univers Pedagogic
Nr. 4(48) / 2015 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul de autoapreciere și expectanțe − elemente distinctive în dezvoltarea personală și profesională a tinerilor
CZU : 37.091:331.108.4-053.81
Moga Ecaterina
Univers Pedagogic
Nr. 1(45) / 2015 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul implementării Curriculumului de formare continuă a cadrelor didactice de Chimie, Biologie şi Fizică axat pe formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică
CZU : 37.016.046:[54+57+53]:37.09
Pogolşa Lilia
Univers Pedagogic
Nr. 3(35) / 2012 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de autoevaluare eficientă, aplicate în procesul educaţional de calitate
CZU : 37.09
Ciocănel Cristina
Univers Pedagogic
Nr. 2(34) / 2012 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 530