IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-7(15) pentru indicele czu "37.07:005.6"
Aspecte ale managementului calității educației la nivel local
CZU : 37.07:005.6
Popa Violeta
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-417-9 (PDF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernization of the educational process
CZU : 37.07:005.6
Szabo Eva
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-417-9 (PDF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala - furnizor de educație de calitate
CZU : 37.07:005.6
Dumitru Ana-Maria
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-417-9 (PDF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale evaluării rezultatelor școlare pentru asigurarea calității educației în secolul XXI…
CZU : 37.07:005.6
Cara Angela
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-417-9 (PDF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementulasigurării calităţii educaţiei.
CZU : 37.07:005.6
Preda Gheorghe
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii manageriale pentru asigurarea calității în învățământ
CZU : 37.07:005.6
Alistar Mihaela
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leadership – un nou mod de organizare a conducerii
CZU : 37.07:005.6
Frunze Olesea, Lapoşina Emilia, Ţap Elena
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management al calităţii – premisă a performanţei în educaţie
CZU : 37.07:005.6
Isac Ştefania
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura calității
CZU : 37.07:005.6
Chicu Valentina, Lîsenco Serghei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea, implementarea şi evaluarea sistemului de asigurare a calităţii în educaţie
CZU : 37.07:005.6(100)
Gribincea Tatiana
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(11-12) / 2016 / ISSN 2457-5550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a mangementului calităţii în sistemul educaţional la nivel european şi naţional
CZU : 37.07:005.6(478+4)
Gribincea Tatiana, Chiţu Svetlana, Gonţa Victoria
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(11-12) / 2016 / ISSN 2457-5550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul clusterului educațional
CZU : 37.07:005.6
Baciu Sergiu
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea experților pentru asigurarea calității: context european și particularități naționale
CZU : 37.07:005.6
Petrov Elena
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea sistemului calităţii învăţământului
CZU : 37.07:005.6(478)
Crudu Valentin
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul calităţii sistemului educaţional din Republica Moldova: teorie şi metodologie
CZU : 37.07:005.6(478)
Baciu Sergiu, Mija Violeta, Andriţchi Viorica, Şleahtiţchi Mihail, Cerbuşca Pavel, Martea Galina, Cebanu (Slutu) Lilia
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15