IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(1039) pentru indicele czu "37.02"
Dubla actualizare in semantica frazeologismelor
CZU : 37.02:81'373.7
Rudenco Marina, Dîrul Lilia
Economica
Nr. 3(77) / 2011 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea manualului şcolar din perspectiva formării competenţelor
CZU : 37.02
Goraş-Postică Viorica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(5) / 2001 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ontologice în creaţiea lui Mihai Eminescu
CZU : 37.02:821.135.1.09
Sârbu Ion
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(4) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O lecţie de cultură
CZU : 37.02:[821.135.1.09+008]
Sicorschi Victoria
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(4) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universul Eminescu-o lume relativă ce are un început fără sfîrşit
CZU : 37.02:821.135.1.09
Păgînu Victor
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(4) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera lui Mihai Eminescu: izvor de cunoaştere a istoriei
CZU : 37.02:[821.135.1.09+94]
Mistreanu Tatiana, Negruţa Ecaterina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(4) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cîteva reflecţii despre Eminescu şi noi
CZU : 37.02:821.135.1.09
Popa Iulius
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(4) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza de tex: de la metoda structurală la Deconstrucţie
CZU : 37.02:[811'255.4+821.09]
Gheţi George
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(4) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eminescu şi limba română
CZU : 37.02:[811.135.1+821.135.1.09]
Avram Mioara
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(4) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezente spaniole în proza literară Eminesciană
CZU : 37.02:821.135.1.09
Pavlicenco Sergiu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(4) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinaritatea
CZU : 37.02+001.2
Grosu Alvina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(3) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transform your lesson into a game
CZU : 37.02:811.111
Creţu Veronica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(3) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda experimentului la fizică
CZU : 37.02:53
Bursuc Alexandra
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(2) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invăţrea privind descoperirea la lecţiile de fizică
CZU : 37.02:53
Iacubiţchi Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(2) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mesajul psihologic al noţiunii de feedback
CZU : 37.02
Turchina Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(1) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incearcă să înţelegi şi să accepţi
CZU : 37.02
Terzi Dana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(1) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea prin colaborare
CZU : 37.02
Lîsenco Serghei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(1) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea lecţiei de geografie prin organizarea activităţii în grup
CZU : 37.02:91
Drumea Silvia, Drumea Petru
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(1) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pledoarie pentru reînnoirea matematicii la nivel şcolar
CZU : 37.02:51
Lupu Ilie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(21) / 2011 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activităţi practice la fizică
CZU : 37.02:53
Colpajiu Mircea
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(21) / 2011 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1039