IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-4(5) pentru indicele czu "37.016.46:33"
Education Entrepreneurship and Escape from Povert
CZU : 37.016.46:338
Motili Natalia
Administrarea Publică
Nr. 1-2(50) / 2006 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea și conștientizarea culturii economice la adolescenți în cadrul mediului educațional
CZU : 37.016.46:33-057.87
Bălan Mariana, Enachi Olga
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţa de comunicare economică a studenţilor
CZU : 37.016.46:33-057.87
Guţu Svetlana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(61) / 2010 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia economică prin rezolvarea problemelor textuale
CZU : 37.016.46:33
Ursu Ludmila, Ursachi Ludmila, Paiu Liuba, Popa Maria, Lungu Rodica, Rusuleac Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(59) / 2010 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea ore de economie conform cadrului ERR
CZU : 37.016.46:33
Ţurcanu Lucia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(59) / 2010 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5