IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-16(16) pentru indicele czu "37.016:81'243"

Eficientizarea învăţării de a comunica într-o limbă străină prin utilizarea “reprezentărilor”

CZU : 37.016:81'243
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment les TICE peuvent contribuer a l'evaluation en classe de langues

CZU : 37.016:81'243:004
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La motivation de l’apprenant dans l’apprentissage par autonomie des langues étrangères

CZU : 37.016:81'243
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(2) / 2016 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les principes d’autoformation et d’autonomie. Autonomie de l’apprenant dans l’apprentissage des langues étrangères

CZU : 316.613+37.016:81'243
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La motivation de l’apprenant dans l’apprentissage par autonomie des langues étrangères

CZU : 37.016:81'243
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea competenţelor comunicative în limbi străine prin discuţie şi dezbatere

CZU : 37.016:81'243
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(313) / 2011 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le conte en tant que déclencheur de productions orales en classe de langue

CZU : 37.016:81'243
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(45) / 2007 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învăţarea limbilor străine în contextul provocărilor societale

CZU : 37.016:81'243
Intertext
Nr. 3-4 / 2011 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Создание искусственного иноязычного окружения на занятиях иностранного языка

CZU : 37.016:81'243
Сукман Анна
Mediul Ambiant
Nr. 5(29) / 2006 / ISSN 1810-9551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cum să urci în turnul Babel. Mize și perspective ale cunoașterii limbilor străine în lumea contemporană

CZU : 37.016:81'243
Meridian Ingineresc
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1683-853X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practical guidelines to the lesson plan based on TBL. Topic: My Family

CZU : 37.016:81'243
,
Philologia
Nr. 3-4(256) / 2011 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Travailler la compréhension orale en classe de FLE

CZU : 37.016:81'243
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(14) / 2010 / ISSN 1857-0070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivația și valorificarea potențialului motivațional în vederea asigurării studierii cu succes a limbilor străine în era digitală

CZU : 37.015.3+37.016:81'243:004
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(14) / 2010 / ISSN 1857-0070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individualizarea şi diferenţierea în procesul de învăţare a limbilor străine
CZU : 37.016:81'243
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(86) / 2014 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba interimă
CZU : 37.016:81'243
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(86) / 2014 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii psiholingvistice în procesul de predare a limbilor
CZU : 37.016:81'243
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(86) / 2014 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16