IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(54) pentru indicele czu "37.013.2"
Pedagogul social şi asistentul social: domenii de intervenţie
CZU : 364.62:37.013.2
,
Administrarea Publică
Nr. 1(61) / 2009 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia prospectivă şi problematica contemporană
CZU : 37.013.2
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(56) / 2009 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În microuniversul Învăţării
CZU : 37.013.2
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(55) / 2009 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelarea în reţea ca premisa a învăţării performante
CZU : 37.013.2
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(52) / 2008 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea în educaţie/educaţia de calitate
CZU : 37.013.2
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(51) / 2008 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale deciziunii ca dimensiune pedagogică
CZU : 37.013.2
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3-4(44) / 2007 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ABC-ul toleranţei în şcoală
CZU : 37.013.2
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1-2(42) / 2007 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuitatea-dimensiune inerentă a fenomenului educaţional
CZU : 37.013.2
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(40) / 2006 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile educaţională şi socială ale evaluării şcolare
CZU : 37.013.2
,
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(38) / 2006 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategie didactică. Delimitări conceptuale
CZU : 37.013.2
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(37) / 2006 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre fundamentele româneşti ale unor principii didactice actuale
CZU : 37.013.2
,
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(21) / 2003 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica comunicării în pedagogia modernă
CZU : 316.77:37.013.2
,
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(31) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postmodernitatea în educație
CZU : 37.013.2
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of effective use of ICT for education, with regard to the teaching learning process
CZU : 37.013.2:004
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of promoting social dynamics in the computerized classroom
CZU : 37.013.2:004
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные направления и тенденции использования информационных технологий в образовании
CZU : 37.013.2:004
Калонтаров Юрий, Кандов Пинхас
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Модульное обучение как технология формирования и развития познавательной компетенции
CZU : 37.013.2
Беляева Светлана
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definirea şi statutul epistemologic al pedagogiei
CZU : 37.013.2
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de învățământ - promotor al indentității naționale
CZU : 37.013.2
Univers Pedagogic
Nr. 2(46) / 2015 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţii perturbative în evaluarea lui homo studiosus. Efectul Halo
CZU : 37.013.2
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 54