IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(282) pentru indicele czu "316.61"
Calitatea vieţii şi integrarea socială a personalităţii
CZU : 316.42+316.61
Anţibor Ludmila
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Факторы психологической адаптированности матерей детей с ограниченными возможностями юношеского возраста
CZU : 159.922-055.52:316.614.5-053.6
Погорильска Н.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(38) / 2015 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinergia limbajelor iubirii și asertivității – cale de reducere a violenței în mediul familial
CZU : 159.922:316.614.3
Gavril Jitaru Oana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(38) / 2015 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abandonaţi acasă... (Aspecte ale dezvoltării psihosomatice a adolescenţilor)
CZU : 316.612-053.6+37.018.1
Mînăscurtă Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(46) / 2007 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empatia între intelegenţă şi întelepciune
CZU : 159.942+316.61
Potâng Angela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(37) / 2006 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Socializarea şi inculturaţia-forme de perpetuare şi modificare a valorilor
CZU : 37.015.3+316.61
Rusnac Svetlana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(35) / 2006 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liceul ca instituţie de socializare a adolescenţilor
CZU : 373.5:316.614-053.6
Fekete Adela-Corina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(34) / 2005 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Euri, elite şi evaluări
CZU : 316.613:159.92/.95
Hadârcă Ion
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(34) / 2005 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea psihopedagogică a relaţiilor adolescenţi - părinţi
CZU : 37.018.1:316.61-053.6
Cuzneţov Larisa
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(12) / 2002 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consumul de producţie teatrală și categoriile de public
CZU : 316.613+7.03
Caraman Iurie, Stan Renata
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(166) / 2014 / ISSN 1957-2294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea identităţii personale la adolescenţi
CZU : 159.922.8+316.61-053.6
Pleşca Maria
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(25) / 2013 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Виртуальное пространство как фактор влияния на социализацию личности
CZU : 141.5+316.614:004
Пальчинская Марьяна
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(64) / 2013 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности взаимосвязи социально-психологической адаптации и социальных установок у старшеклассников
CZU : 316.614-053.6
Донога Людмила
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maturitatea socială – indicator al adaptării psihosociale
CZU : 37.015.3+316.61
Puzur Elena
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spaţiul virtual – mediu de conturare a profilului psihologic al adolescentului utilizator online
CZU : 316.614-053.2:004
Morozan Olga
Univers Pedagogic
Nr. 4(40) / 2013 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intelectul uman – între natură şi evoluţie
CZU : 159.923.3+316.612
Martea Galina
Univers Pedagogic
Nr. 3(39) / 2013 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări psihologice şi pedagogice ale procesului de socializare
CZU : 316.614+37.015.3
Paladi Oxana
Univers Pedagogic
Nr. 2(38) / 2013 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые аспекты социальных установок старшеклассников
CZU : 316.61-057.87+37.015.3
Донога Людмила
Univers Pedagogic
Nr. 3(35) / 2012 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale socializării copiilor de vârstă timpurie
CZU : 373.2:316.614
Cemortan Stela
Univers Pedagogic
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii şi indicatorii favorizanţi în adaptarea studentului la procesul de învăţământ superior
CZU : 378.14:316.614-057.87
Ţărnă Ecaterina
Univers Pedagogic
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 282