IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-14(18) pentru indicele czu "004.912"

Revisiting the Role of Classical Readability Formulae Parameters in Complex Word Identification (Part 2)

CZU : 004.912
Venugopal Gayatri, Pramod Dhanya, Jatinderkuma R. Saini
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(88) / 2022 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analyzing Complex Words in Hindi using Parameters of Classical Readability Formulae (Part 1)

CZU : 004.912:811.214.21
Venugopal Gayatri, Pramod Dhanya, Jatinderkuma R. Saini
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(87) / 2021 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Towards a Font Classification Model for Romanian Cyrillic Documents

CZU : 004.912:811.135.1'1
Bumbu Tudor
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(87) / 2021 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baktraking algorithm for lexion generation

CZU : 004.421+004.912
Ciubotaru Constantin
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(85) / 2021 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On Alignment of Textual Elements in a Parallel Diachronic Corpus

CZU : 004.912
Bumbu Tudor
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(84) / 2020 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimation of Morphological Tables Using Text Analysis Results
CZU : 004.912
Savchenko Illia
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(71) / 2016 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recognition and Prediction for Implicit Contrastive Focus in Romanian
CZU : 004.912:811.135.1'33
Curteanu Neculai, Moruz Mihai-Alex, Bolea Cecilia, Scutelnicu Andrei
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(66) / 2014 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The ascertainment of the inflexion models for Romanian¤
CZU : 004.912:811.135.1'36
Cojocaru Svetlana
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(40) / 2006 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Local and Global Parsing with Functional (F)X-bar. Theory and SCD Linguistic Strategy (I.). Part I. FX-bar Schemes and Theory. Local and Global FX-bar Projections
CZU : 004.912
Curteanu Neculai
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(40) / 2006 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
From Word Alignment to Word Senses, via Multilingual Wordnets
CZU : 004.43+004.912:81'33
Tufiş Dan
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(40) / 2006 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parsarea arborilor de sensuri din intrările de dicţionar

CZU : 004.912
Burca Eugenia
ICT plus “Information and Communication Technologies – 2009”
Ediția 1. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-66-134-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea P-sistemelor la soluţionrea unor probleme din lingvistica computaţională

CZU : 004.912
Boian Elena, Ciubotaru Constantin, Cojocaru Svetlana, Colesnicov Alexandru, Demidova Valentina, Malahov Ludmila
ICT plus “Information and Communication Technologies – 2009”
Ediția 1. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-66-134-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punctuation within the cyberspace

CZU : 004.421+004.912
Polakovicova Sona
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluisuperior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platform for processing heterogeneous documents

CZU : 004.912
Burtseva Lyudmila, Cojocaru Svetlana, Malahov Ludmila, Colesnicov Alexandru
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3, T. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Method for Reducing the Term Vector Size for Category Classification of Text Document

CZU : 004.912
Голуб Татьяна, Тягунова Мария
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1-2(41 S) / 2019 / ISSN 1857-0070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prelucrarea digitală a textelor dialectale publicate la Chișinău în anii 1969–1987

CZU : 004.912:81’28:801.82(478-25)”1969-1987”
Popovschi Liliana, Malahov Ludmila, Colesnicova Vlada
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitizarea și vizualizarea alfabetului chirilic românesc de tranziție (1830–1860)
CZU : 004.912:811.135.1(091)
Demidova Valentina, Burţeva Liudmila
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un mijloc de comprimare a informaţiei în text – cuvintele înaripate
CZU : 811'271'42:004.912
Varzari Elena
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(90) / 2015 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18