IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-3(5) pentru indicele czu "004:37.02"
Cadrul psihopedagogic şi metodologic al manualului digital
CZU : 004:37.02
Chiriac Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrarea tehnologiilor informaționale în procesul de predare

CZU : 004:37.02
Sandu Mădălina
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM
Ediția 25, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-152-93-8..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrumentele TIC și eficiența lor în procesul didactic în școală

CZU : 004:37.02
Gasnaş Ala, Globa Angela, Pavel Maria, Pavel Dorin
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovative ideas regarding ICT use in education
CZU : 004:37.02
Baranetz Efrat
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение новых информационных технологий (НИТ), с целью повышения эффективности процесса обучения
CZU : 004:37.02
Калонтаров Юрий
Univers Pedagogic
Nr. 2(46) / 2015 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5