IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(83) pentru indicele czu "001.89(478)"
Noi membri ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei
CZU : 001.89(478)
Intellectus
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma ştiinţei: opţiuni şi analize
CZU : 001.89(478)
Rotaru Tatiana
Intellectus
Nr. 3 / 2006 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60 de ani de la fondarea primelor institute academice
CZU : 001.89(478)
Intellectus
Nr. 2 / 2006 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revitalizarea sferei ştiinţei şi inovării: realizări şi perspective
CZU : 001.89(478)
Duca Gheorghe
Intellectus
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participarea la programul AŞM-OIM experienţă personală, beneficii, perspective de colaborare
CZU : 001.89(478)+001.83:327.58
Bîrcă Adriana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diaspora Academică „Nobel Forum“
CZU : 327.58:001.83+001.89(478)
Croitoru Victor, Samoteeva Oxana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilitatea academică în contextul PC7
CZU : 001.89(478)
Stah Diana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File din istoricul Academiei de Ştiinţe (65 de ani de la formarea primelor instituţii academice din Republica Moldova)
CZU : 001.89(478)(091)
Jarcuţchi Ivan
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(21) / 2011 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea ştiinţei - singura cale spre economia inovaţională şi formarea unei societăţi bazate pe cunoaştere
CZU : 001.89(478)
Duca Gheorghe
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(18) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premii prestigioase pentru savanţii A.Ş.M.
CZU : 001.89(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(16) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iniţiativa Moldovei pentru excelenţă în cunoaştere
CZU : 001.89(478)
Severin Elena, Slobodeniuc Ghenadie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(12) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constatări despre activitatea comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova
CZU : 001.89(478)
Guceac Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(12) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţie primordială la renaşterea ştiinţei autohtone
CZU : 001.89(478)
Cimpoieş Gheorghe
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1-2(9) / 2008 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Fără ştiinţă nu am fi unde suntem”
CZU : 001.89(478)
Wolfgang Lerke
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(8) / 2007 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţa pentru pace şi dezvoltare
CZU : 001.89(478)
Duca Gheorghe
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(8) / 2007 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aniversări
CZU : 929:001.89(478)
Fomin Vladimir
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2-3(7) / 2007 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Membri corespondenţi ai A.Ş.M. aleşi la 3 aprilie 2007
CZU : 001.89(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2-3(7) / 2007 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Membri titulari ai A.Ş.M. aleşi la 3 aprilie 2007
CZU : 001.89(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2-3(7) / 2007 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma ştiinţei prin optica savantului Andrei Timuş
CZU : 001.89(478)
Timuş Andrei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3-4(5) / 2006 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60 de ani de cercetare academică în Republica Moldova
CZU : 001.89(478)
Duca Gheorghe
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3-4(5) / 2006 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 83