IBN
    
    
  


    
Close
Lista publicaţiilor: - 63

2020 - 7

Motivația de muncă a profesorilor

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat ‖Ion Creangă‖ din Chișinău. 463-470.
Disponibil online 28 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trăsăturile de personalitate ale femeilor supuse violenței domestice.

,
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 GTL Medical Clinic, Bacău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(36) / 2020 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnologiile informaționale și aptitudinile de comunicare ale studenților

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 8-15.
Disponibil online 21 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECENZIE la monografia „Psihologia anxietății la copii și adolescenți”, Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2020, 331 p., autoare Racu Iulia

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(61) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formele de manifestare a agresivității la preadolescenții din mediul urban și rural

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(61) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECENZIE la monografia „Psihologia anxietății la copii și adolescenți”, Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2020, 331 p., autoare Racu Iulia

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(60) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 25 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte psihologice ale oboselei profesionale

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie
2020. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 55-63.
Disponibil online 30 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Violența domestică. Încadrare teoretică și experimentală

,
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 GTL Medical Clinic, Bacău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comportamentul agresiv al preadolescenților în mediul școlar

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(54) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte psihologice ale socializării copiilor cu cerințe educaționale speciale

,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi
2019. Chişinău. Tipografia UPS "Ion Creangă". 173-178.
Disponibil online 5 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stresul în viața adolescenților

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. UPS „Ion Creangă”. 22-32.
Disponibil online 13 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Dependențele de gadget-uri la copii și adolescenți

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 20, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. UPS „Ion Creangă”. 56-62.
Disponibil online 10 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agresivitatea în comportamentul școlarilor mici

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. 88-100.
Disponibil online 25 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manifestarea agresivității la preadolescenții din mediul urban și rural

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 226-232.
Disponibil online 20 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Particularitățile de personalitate ale adicților

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”. 73-80.
Disponibil online 31 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manifestarea anxietății și agresivității la preadolescenți

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 31-36.
Disponibil online 26 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arderea profesională la cadrele didactice

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tendințe moderne în psihologia practică
2017. Chișinău. Tipogr. UPS „Ion Creangă”. 5-11.
Disponibil online 13 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Agresivitatea: factori de risc în adolescenţă

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tehnologii didactice moderne:
2016. Chişinău. Tipografia "Cavaioli". 445-448.
Disponibil online 29 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Definiții operaționale și accepțiuni ale violenței în familie

,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău. 41-46.
Disponibil online 25 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harțuirea școlara. Accepțiuni și teorii

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău. 31-36.
Disponibil online 25 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 63