IBN
    
    
  


    
Close
Lista publicaţiilor: - 14

2020 - 4

Принципы и методы работы с джазовыми стандартами в процессе импровизации

Березовиковa Татьяна, Дашевский Вячеслав
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 19 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In semn de omagiu interpretei şi pedagogului Larisa Şulga-Vichilu

,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 19 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concert pentru un compozitor Владимира Беляева: композиционно-драматургические и жанровые особенности

Березовиковa Татьяна, Бурунова Анастасия
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 22 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul trompetei în big band

,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. 76-77.
Disponibil online 14 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Раннее органное творчество Дмитрия Киценко

,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(30) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вокальная музыка эпохи возрождения как предмет изучения в классе концертмейстерского мастерства

Савельева Тамара, Березовиковa Татьяна
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Алексей Иннокентьевич Амвросов: скрипач, альтист, педагог

Березовиковa Татьяна
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016. Chișinău. "Notograf Prim" SRL. 98-104.
Disponibil online 7 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Страницы истории национального музыковедения: Лидия Александровна Аксенова
Березовиковa Татьяна
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 30 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile programatismului în suita instrumentală a compozitorilor din Republica Moldova
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(26) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 5 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea percuţioniștilor de jazz in clasa de vibrafon
,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(27) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compozitoarea Snejana Pîslari: profil de creaţie
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 30 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Отец молдавских аккордеонистов» Валентин Загуменов: штрихи к портрету

Березовиковa Татьяна, Андреева Любовь
1 Академия музыки, театра и изобразительных искусств,
2 Музыкальная школа им. Евгения Дога
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.
2015. Chişinău. Grafema Libris. 23-24.
Disponibil online 16 August, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Концерт для фортепиано с оркестром С. Лобеля: особенности композиции и драматургии
Березовиковa Татьяна
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 25 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suita cinci peşrevuri (pe motivele melodiilor lui Dimitrie Cantemir) de Zlata Tkaci: aspecte ale dialogului stylistic
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-14 of 14