IBN
    
    
  


    
Close

Afiliat la Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

2021 - 4

Assessment of the load of tomato plants by phytoplasma

Bahşiev Aighiuni , Mitin Valentin , Mitina Irina , Zamorzaeva Irina
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al Universităţii de Stat din Moldova. 18-18.
Disponibil online 14 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phytoplasma testing in sweet pepper in Moldova

Zamorzaeva Irina , Bahşiev Aighiuni
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. Tipogr. "PrintCaro". 112-114.
Disponibil online 6 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QPCR detection and quantification of ‘Candidatus phytoplasma solani’ in tomato with primers targeting CPN60 gene

Mitina Irina , Bahşiev Aighiuni , Mitin Valentin , Zamorzaeva Irina
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. Tipogr. "PrintCaro". 79-82.
Disponibil online 4 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Молекулярная диагностика заражения молдавских сортов перца фитоплазмой

Zamorzaeva Irina , Bahşiev Aighiuni , Focşa Nina
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ФГБНУ АФИ. 323-327.
Disponibil online 24 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Lack of stolbur transmission by seeds in some moldavian tomato and pepper varieties

Zamorzaeva Irina , Bahşiev Aighiuni
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. Tipografia "Print-Caro". 359-363.
Disponibil online 28 October, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Estimation of phytoplasmosis and productivity in some moldavian tomato varieties

Zamorzaeva Irina , Bahşiev Aighiuni , Mihnea Nadejda
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 21-21.
Disponibil online 4 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testarea primerilor specifici pentru detecția 'Candidatus Phytoplasma solani'

Bahşiev Aighiuni , Mitin Valentin , Zamorzaeva Irina
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 9-9.
Disponibil online 4 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spread of phytoplasma infection in the tomato field depending on the climatic conditions of the year

Zamorzaeva Irina , Bahşiev Aighiuni , Mihnea Nadejda
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ФГБНУ АФИ. 662-668.
Disponibil online 16 February, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Molecular diagnosis of phytoplasma in some agricultural crops in Moldova

Zamorzaeva Irina , Bahşiev Aighiuni , Belousova Galina , Cuzneţova Irina , Ignatova Zoia , Tumanova Lidia
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. . 589-596.
Disponibil online 3 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnosticul molecular al infecţiei fitoplasmice la etapa de maturare a fructelor de tomate

Zamorzaeva Irina , Bahşiev Aighiuni , Mihnea Nadejda
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10