IBN
    
    
  


    
Close

Afiliat la Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică

2019 - 2

Dificultăți de adaptare și integrare școlară a copiilor cu dizabilități în medii comune de învățare

Curilov Svetlana , Lapoşina Emilia
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recuperarea dificultăților de comunicare – factor important în procesul de adaptare școlară a copiilor cu dizabilități în medii comune de invățare

Curilov Svetlana
Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi
2019. Chişinău. Tipografia UPS "Ion Creangă". 112-117.
Disponibil online 3 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Importanța formării coeziunii grupului școlar în instituțiile cu practici incluzive

Lapoşina Emilia , Curilov Svetlana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adaptarea școlară a copiilor cu dizabilități prin prisma paradigmelor teoretice în contextul procesului educațional incluziv

Curilov Svetlana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4