IBN
    
    
  


    
Close

Afiliat la Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei

2021 - 1

Rolul „intelectualtății-anonime” în soluționarea problemelor societale

Capcelea Valeriu
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Print-Caro. 131-135.
Disponibil online 4 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Valorile morale și principiile definitorii ale deontologiei profesionale a executorului judecătoresc

Capcelea Valeriu , Gora Mădălin
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 425-430.
Disponibil online 23 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Activitatea profesionala a executorului judecătoresc: între legalitate și datorie morală

Capcelea Valeriu , Gora Mădălin
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 418-422.
Disponibil online 28 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Influența filosofiei sociale asupra științelor socio-umanistice în condițiile societății bazate pe cunoaștere

Capcelea Valeriu
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. Tipografia Centrografic. 148-151.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locul și rolul deontologiei juridice în formarea profesională a specialiștilor din domeniul jurisprudenței

Capcelea Valeriu
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. Tipografia Centrografic. 143-148.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5