IBN
    
    
  


    
Close

Afiliat la Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică

2021 - 1

Biological markers of ionizing radiation

Coreţchi Liuba, Gîncu Mariana, Sacară Victoria, Opalco Igor, Mişina Ana, Popescu Irina-Anca, Bahnarel Ion, Bejenari Ludmila, Gladun Sergiu
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al Universităţii de Stat din Moldova. 46-46.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Cunoștințele cetățenilor/rezidenților Republicii Moldova despre riscul expunerii la radon

Coreţchi Liuba, Overcenco Ala, Gîncu Mariana, Căpăţină Angela, Cojocari Alexandru
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(87) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 18 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea de sănătate a copiilor cu risc genetic major de expunere la radiații ionizante

Gîncu Mariana
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(87) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 18 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea cunoștințelor populației Republicii Moldova despre riscul expunerii la radon

Coreţchi Liuba, Overcenco Ala, Gîncu Mariana, Cojocari Alexandra
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. USMF. 151-151.
Disponibil online 28 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controlul și evaluarea riscului expunerii populației la radon în Republica Moldova

Coreţchi Liuba, Bahnarel Ion, Gîncu Mariana, Cojocari Alexandra, Hoffmann Marcus
One Health and Risk Management
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 4 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Metode moderne de determinare a radioactivității din sol și riscul expunerii populației la radiații naturale

Gîncu Mariana, Coreţchi Liuba, Căpăţină Angela, German Olga, Taht-Kok Krista
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 30 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode moderne de studiu utilizate în cercetarea efectelor medico-biologice ale expușilor la radiații ionizante

Gîncu Mariana
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(79) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 1 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția cercetării expunerii populației la radiații ionizante naturale în Republica Moldova

Coreţchi Liuba, Bahnarel Ion, Bălănel Vasile, Cojocari Alexandra, Căpăţină Angela, Gîncu Mariana
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 30 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8