IBN
    
    
  


    
Close

Afiliat la Universitatea de Studii Europene din Moldova

2019 - 3

Politica de extindere a Uniunii Europene şi politica europeană de vecinatate

Frunze Ion , Ticu Ioan
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 8 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte juridico-politice privind dinamica migrației la nivel național

Ticu Ioan
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 196-203.
Disponibil online 24 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglementări juridice privind fenomenul migrației și consecințele acestuia asupra securității statelor

Ticu Ioan
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia „Adrilang“. 163-170.
Disponibil online 27 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3