IBN
    
    
  


    
Close

Afiliat la Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М.В. Маруневич

2021 - 1

Участие гагаузов в политических процессах в Бессарабии в 1917 г. и в период румынской оккупации 1918-1940 гг.

Bulgar Stepan
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 210-215.
Disponibil online 26 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Гагаузы юго-восточной Европы, северного кавказа и Казахстана – особенности национальной и культурной идентичности

Bulgar Stepan
Identităţi naţionale în dialog intercultural:Unitate prin diversitate
2016. Chişinău. Tipogr. “Bons Offices”. 185-210.
Disponibil online 16 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Гагаузы в контексте румыно-турецких отношений в период 1918-1940 гг.: история и личности
Bulgar Stepan, Duminica Ivan
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(24) / 2015 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 13 October, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

История гагаузов Греции конца XIX – начала XX в.

Bulgar Stepan
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6. 2014. Chişinău. Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei. 53-54.
Disponibil online 4 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4