IBN
    
    
  


    
Close
Ciocanu Ion Mihai
Afiliat la Institutul de Filologie al AŞM

2017 - 4

Contribuție la evaluarea procesului literar. N. Bilețchi la 80 de ani
Ciocanu Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 May, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nuvelistul de excepţie
Ciocanu Ion
Philologia
Nr. 3-4(291-292) / 2017 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 15 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recenzie. Reprezentări artistice ale imaginarului erotic în roman 

Ciocanu Ion
Philologia
Nr. 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 5 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O culme a criticii și istoriei literare

Ciocanu Ion
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. F.E.-P. „Tipografia Centrală”. 63-69.
Disponibil online 28 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Autorii migranţi: cazul Republicii Moldova
Ciocanu Ion
Metaliteratură
Nr. 2(43) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu recunoştinţă şi cu tristeţe despre Eugeniu Russev
Ciocanu Ion
Philologia
Nr. 1-2(283-284) / 2016 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 31 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Limba, literatura, bacalaureatul
Ciocanu Ion
Limba Română
Nr. 5-6(234) / 2015 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 6 November, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O a doua viață
Ciocanu Ion
Limba Română
Nr. 1-2(229) / 2015 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 12 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sondaje și mesaje în romanul est-prutean
Ciocanu Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 31 December, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luminoasă amintire
Ciocanu Ion
Magazin bibliologic
Nr. 1-4 / 2015 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 18 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spiritul autohton în nuvelistica anilor ’60-’70
Ciocanu Ion
Philologia
Nr. 3-4(279-280) / 2015 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 14 September, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faţete noi ale romanului istoric basarabean

Ciocanu Ion
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția a 6-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 136-141.
Disponibil online 20 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Romanele poetului
Ciocanu Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 4 December, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un roman incitant: „Noaptea Sfântului Andrei” de Ion Vicol
Ciocanu Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 19 August, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Două romane rezistente ale lui Mihail Gh. Cibotaru
Ciocanu Ion
Limba Română
Nr. 4(226) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 10 July, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Început şi continuare
Ciocanu Ion
Limba Română
Nr. 9-12(222) / 2013 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 12 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cugetări incitante, memorabile
Ciocanu Ion
Limba Română
Nr. 1-4(214) / 2013 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 30 September, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul romanesc aureliu busuioc
Ciocanu Ion
Philologia
Nr. 1-2(266) / 2013 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 20 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anatol Gavrilov – teoretician al romanului
Ciocanu Ion
Philologia
Nr. 1-2(266) / 2013 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 22 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 9

Două poeme emblematice
Ciocanu Ion
Limba Română
Nr. 1-2(200) / 2012 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 43