IBN
    
    
  


    
Close
Efremova Nadejda Victor
Afiliat la Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM

2018 - 1

Biosinteza manoproteinelor și caracterele morfo-culturale ale Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 la acțiunea nanoparticulelor TiO2

Usatîi Agafia, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Chiseliţa Natalia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Efectul nanooxizilor metalici asupra unor levuri de interes biotehnologic

Usatîi Agafia, Beşliu Alina, Chiseliţa Natalia, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Tofan Elena, Borisova Tamara
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Efectul nanoparaticulelor TiO2 asupra conţinutului de polizaharide şi pigmenţi carotenoidici la levuri
Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Chiriţa Elena, Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Borisova Tamara
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Biotehnologii de obţinere din levuri a β-glucanilor și manoproteinelor
Usatîi Agafia, Molodoi Elena, Chiseliţa Natalia, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Efremova Nadejda
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 24 April, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 8

Efectele undelor milimetrice asupra producției de biomasă și compoziției biochimice a levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 în funcție de durata iradieri
Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Efremova Nadejda, Borisova Tamara
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 November, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența undelor cu frecvență extra înaltă asupra activității biosintetice a levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18
Molodoi Elena, Usatîi Agafia, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 November, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influence of oxidative stress on the activity of some enzymes of baker’s yeast

Efremova Nadejda, Molodoi Elena, Usatîi Agafia, Bejenaru (Fulga) Ludmila
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. 124-124.
Disponibil online 10 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Millimeter waves as regulators of protein content at Saccharomyces yeasts

Efremova Nadejda
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. 125-125.
Disponibil online 10 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The modification of content of some antioxidants in spirulina platensis biomass

Elenciuc Daniela, Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Efremova Nadejda, Batîr Ludmila
Conservation of plant diversity
Ediția 3-a. 2014. Chișinău. Gradina Botanica (Institut). 13-14.
Disponibil online 17 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influence of oxidative stress on the activity of some enzymes of baker’s yeast

Efremova Nadejda, Molodoi Elena, Usatîi Agafia, Bejenaru (Fulga) Ludmila
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. 124-124.
Disponibil online 24 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Millimeter waves as regulators of protein content at saccharomyces yeasts

Efremova Nadejda
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. 125-125.
Disponibil online 24 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele undelor milimetrice asupra procesului de dezvoltare a populaţiei levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-1S în funcţie de durata iradierii
Usatîi Agafia, Molodoi Elena, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(71) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 9 September, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Efectul unor surse de carbon şi azot asupra acumulării biomasei, carbohidraţilor şi mananilor la tulpina de levuri saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18
Molodoi Elena, Usatîi Agafia, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Chiseliţa Natalia, Borisova Tamara
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(319) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul condiţiilor de cultivare in biosinteza β-glucanilor la Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20
Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Borisova Tamara
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Substraturi nutritive pentru dezvoltarea şi biosinteza maximală a β - glucanilor la tulpina Saccharomyces Cerevisiae CNMN-Y-20
Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Borisova Tamara
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(321) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 February, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea matematică a mediului de cultură pentru producerea ß-glucanilor la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20
Chiseliţa Natalia, Usatîi Agafia, Molodoi Elena, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Borisova Tamara
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(66) / 2013 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 April, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Caracterele fenotipice şi compoziţia biochimică a tulpinilor de drojdii - producătoare de β-glucani
Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena, Efremova Nadejda, Chiseliţă Oleg, Borisova Tamara, Bejenaru (Fulga) Ludmila
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(318) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 5

Influenţa unor factori de cultivare asupra biosintezei carbohidraţilor multiplicării tulpinilor de saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 şi CNMN-Y-21
Chiseliţă Oleg, Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Efremova Nadejda
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(314) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 3 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saccharomyces yeast strain as a source of antioxidant enzymes with the wide range of applications

Efremova Nadejda, Usatîi Agafia, Molodoi Elena
Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. „Elena-V.I.” SRL. 42-42.
Disponibil online 24 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The technology of Bilev bioproduct obtaining from brewer's yeast

Molodoi Elena, Usatîi Agafia, Efremova Nadejda
Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. „Elena-V.I.” SRL. 80-80.
Disponibil online 24 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 24