IBN
    
    
  


    
Close

Afiliat la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

2022 - 1

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice: aspecte relevante ale instituției de învățământ artistic extrașcolar

Cotoviţcaia Daniela
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Curriculum de bază – sistem de competențe pentru învățământul artistic

Cotoviţcaia Daniela
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. 87-88.
Disponibil online 24 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația artistică extrașcolară versus învățarea prin artă – actualități și contexte relevante

Cotoviţcaia Daniela
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. tipografia „Print Caro”. 388-392.
Disponibil online 8 February, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curriculum de bază – sistem de competenţe pentru învăţământul artistic

Cotoviţcaia Daniela
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curriculum diferenţiat pentru şcoala de arte/muzică, profilul arte muzicale – premisă a managementului calităţii

Cotoviţcaia Daniela
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 133-137.
Disponibil online 17 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Învăţământul artistic extraşcolar – realitate, diversitate şi perspective de dezvoltare

Cotoviţcaia Daniela
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 323-333.
Disponibil online 12 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curriculumul pentru domeniul Arte, profilul Muzică: actualitate şi viziuni de perspectivă.

Pogolşa Lilia , Cotoviţcaia Daniela
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația prin artă – probleme actuale și de perspectivă în formarea competențelor interpretative ale elevului pianist

Cotoviţcaia Daniela , Goncearuc Mariana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația pentru frumos – premisă definitorie a educaţiei artistice în școlile de arte/muzică și arte plastice

Cotoviţcaia Daniela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Interdependenţa artelor sau conexiuni inverse

Cotoviţcaia Daniela
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. Tipografia "Cavaioli". 72-76.
Disponibil online 23 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Educatia cultural-artistica: viziuni si perspective de aplicare practica si metodologica

Cotoviţcaia Daniela
Știință, educație, cultura
Vol.1. 2015. Комрат. Tipogr. "A & V Poligraf". 324-328.
Disponibil online 11 July, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Arta – o disciplină fascinantă de învăţat, dar şi o experienţă de viaţă puternică şi reală

Cotoviţcaia Daniela
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. Tipografia "Cavaioli". 102-108.
Disponibil online 23 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12