IBN
  



  












    
  


    
Close

Afiliat la Universitatea Tehnică a Moldovei

2010 - 2

Intensitatea şi nuanţa culorii maceratelor hidro – alcoolice a unor muguri de plante şi unor sămburoase

Balanuţă Anatol , Palamarciuc Ludmila , Codrean (Sclifos) Aliona , Necula Denis
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 167-171.
Disponibil online 13 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Densitatea optică a maceratelor hidro – alcoolice a unor muguri de plante şi sîmburoase

Balanuţă Anatol , Palamarciuc Ludmila , Codrean (Sclifos) Aliona , Necula Denis
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 171-175.
Disponibil online 13 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-2 of 2