IBN
    
    
  


    
Close
Pavlenko Lilia Gheorghe
Afiliat la Universitatea de Stat din Tiraspol

2018 - 2

Dezvoltarea competenţelor sociale la viitorii pedagogi – direcţie în formarea profesională

Pavlenko Lilia
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. Tipogr. "A & V Poligraf. 191-195.
Disponibil online 11 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea competentelor sociale la studenti – premisa de insertie profesionala de success

Pavlenko Lilia
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. Alecu Russo Balti State University. 107-112.
Disponibil online 5 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Valorificarea programelor de inoculare în formarea profesională a pedagogului modern

Pavlenko Lilia, Chirică Galina
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 83-88.
Disponibil online 24 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persuasiunea – calitate a unui pedagog de success

Pavlenko Lilia
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 88-93.
Disponibil online 24 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţe ale factorului de gen asupra comportamentului în situaţii de conflict
Pavlenko Lilia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 24 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervenţia psihologică în cazul problemelor de relaţionare şi comportament la vârstele şcolare
Pavlenko Lilia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-6 of 6