IBN
    
    
  


    
Close
Pavlenko Lilia Gheorghe
Afiliat la Universitatea de Stat din Tiraspol

2018 - 1

Dezvoltarea competenţelor sociale la viitorii pedagogi – direcţie în formarea profesională

Pavlenko Lilia
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. Tipogr. "A & V Poligraf. 191-195.
Disponibil online 11 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Intervenţia psihologică în cazul problemelor de relaţionare şi comportament la vârstele şcolare
Pavlenko Lilia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea programelor de inoculare în formarea profesională a pedagogului modern

Pavlenko Lilia, Chirică Galina
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 83-88.
Disponibil online 24 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persuasiunea – calitate a unui pedagog de success

Pavlenko Lilia
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 88-93.
Disponibil online 24 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţe ale factorului de gen asupra comportamentului în situaţii de conflict
Pavlenko Lilia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 24 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5