IBN
    
    
  


    
Close
Gradisteanu Maria
Afiliat la Universitatea de Stat din Moldova

2020 - 1

Sinteza şi proprietăţile compusilor coordinativi ai unor metale 3d cu tiosemicarbazone ale piridoxalului N(4)-substituite

Gradisteanu Maria
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești,Ştiinţe ale naturii și exacte
Volumul II. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 33-35.
Disponibil online 29 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Synthesis and characterization of copper(II), nickel(II), cobalt(III), iron(III) coordination compounds with benzyl and 4-nitrobenzyl N'-(2-hydroxybenzylidene)-N-prop-2-en-1-ylcarbamohydrazonothioates

Usataia Irina, Gradisteanu Maria, Gulea Aurelian
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 210-213.
Disponibil online 29 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coordination compounds of some 3D metals with salicylidene-4-allyl-s-benzylisothiosemicarbazide

Gulea Aurelian, Gradisteanu Maria, Usataia Irina, Ţapcov Victor, Graur Vasile, Ciumacov Iurie, Petrenko Piotr
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 151-151.
Disponibil online 7 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Compusii coordinativi ai unor metale 3d cu saliciliden-4-alil-s-benzilizotiosemicarbazida

Gradisteanu Maria
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeştiȘtiințe ale naturii și exacte
2018. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 53-55.
Disponibil online 28 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4