IBN
    
    
  


    
Close
Gulea Aurelian Petru
Afiliat la Universitatea de Stat din Moldova

2020 - 6

Novel 2-formylpyridine 4-allyl-S-methylisothiosemicarbazone and Zn(II), Cu(II), Ni(II) and Co(III) complexes: Synthesis, characterization, crystal structure, antioxidant, antimicrobial and antiproliferative activity

Balan Greta, Burduniuc Olga, Usataia Irina, Graur Vasile, Ciumacov Iurie, Petrenko Piotr, Gudumac Valentin, Gulea Aurelian, Pahontu Elena Mihaela
Applied Organometallic Chemistry
Nr. 3(34) / 2020 / ISSN 0268-2605
Disponibil online 12 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiol-disulfide metabolism in kidney tissue at the administration of some copper coordination compounds

Sardari Veronica, Pantea Valeriana, Gulea Aurelian, Tagadiuc Olga, Andronache Lilia, Şveţ Inna, Ţapcov Victor, Gudumac Valentin
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 12 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synthesis, Structure and Biological Activity of Coordination Compounds of Copper, Nickel, Cobalt, and Iron with Ethyl N'-(2-Hydroxybenzylidene)-N-prop-2-en-1-ylcarbamohydrazonothioate

Gulea Aurelian, Usataia Irina, Graur Vasile, Ciumacov Iurie, Petrenko Piotr, Balan Greta, Burduniuc Olga, Ţapcov Victor, Rudic Valeriu
Russian Journal of General Chemistry
Nr. 4(90) / 2020 / ISSN 1070-3632
Disponibil online 4 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(dimetilfenil)-tiosemicarbazone ale 2-hidroxi-3-metoxibenzaldehidei

Gulea Aurelian, Ţapcov Victor, Cebotari Diana, Garbuz Olga
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Complecși Ln(III)-Bi(III) în baza ionilor trietilentetraaminhexaacetat - precursori moleculari pentru oxizii micști BiLnO3

Popa Nelea, Bulimestru Ion, Gulea Aurelian
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinteza și proprietățile antibacteriene și antifungice ale compușilor coordinativi ai Fe(III) cu 4-ciclohexiltiosemicarbazona 4-benzoil-3-metil-1-fenil-2-pirazolin-5-onă

Rusnac Roman, Bîrcă Maria, Şova Sergiu, Cotovaia Aliona, Gulea Aurelian, Balan Greta, Burduniuc Olga
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 18

Water-soluble dicopper complex having antimicrobial activity

Jovmir Tudor, Popa Tatiana, Balan Greta, Burduniuc Olga, Lupaşcu Lucian, Gulea Aurelian, Lozan Vasile
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 117-117.
Disponibil online 5 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synthesis and antimicrobial properties of new copper (II) complexes with benzoate of ethyl 4-({2-[(pyridin-2-yl) methylidene] hydrazinecarbothioyl} amino)

Rusnac Anna, Balan Greta, Ţapcov Victor, Gulea Aurelian
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 140-140.
Disponibil online 7 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synthesis, structure and antioxidant properties of bis-ligand complex of nickel with 2-hydrochi-3-methoxibenzaldehyde 4-(2,4-dimethylphenyl) thiosemicrbazone

Gulea Aurelian, Cebotari Diana, Petrenko Piotr, Ciumacov Iurie, Garbuz Olga, Ţapcov Victor, Gudumac Valentin
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 153-153.
Disponibil online 7 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Molecular inhibitor of HL-60 cancer cells' proliferation based on 2-{[2-(prop-2-en-1-ylcarbamothioyl) hydrazinylidene]-methyl} pyridinium nitrate

Gulea Aurelian, Graur Vasile, Cazanji Irina, Ţapcov Victor, Ciumacov Iurie, Petrenko Piotr
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 221-221.
Disponibil online 11 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synthesis and antifungal properties of new copper (II) complexes with n-cyclohexyl-2-[(pyridin-2-yl) methylidene] hydrazine-1-carbothioamide

Nicolenco Nicoleta, Rusnac Roman, Burduniuc Olga, Ţapcov Victor, Gulea Aurelian
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 134-134.
Disponibil online 7 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synthesis, antimicrobial and antifungal properties of copper(II) coordination compounds with 2,4-dihydroxybenzaldehyde 4-allylthiosemicarbazone containing amines

Gulea Aurelian, Ulchina Ianina, Graur Vasile, Ţapcov Victor, Ciumacov Iurie, Petrenko Piotr, Balan Greta, Burduniuc Olga
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 149-149.
Disponibil online 7 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coordination compounds of some 3D metals with salicylidene-4-allyl-s-benzylisothiosemicarbazide

Gulea Aurelian, Gradisteanu Maria, Usataia Irina, Ţapcov Victor, Graur Vasile, Ciumacov Iurie, Petrenko Piotr
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 151-151.
Disponibil online 7 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode de sinteză a unor izotiocianați alifatici, aromatici, heterociclici

Rusnac Roman, Nicolenco Nicoleta, Zarovnaia Alina, Rusu Virginia, Bîrcă Maria, Gulea Aurelian
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 202-206.
Disponibil online 29 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synthesis and characterization of copper(II), nickel(II), cobalt(III), iron(III) coordination compounds with benzyl and 4-nitrobenzyl N'-(2-hydroxybenzylidene)-N-prop-2-en-1-ylcarbamohydrazonothioates

Usataia Irina, Gradisteanu Maria, Gulea Aurelian
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 210-213.
Disponibil online 29 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinteza tiosemicarbazonelor noi pe baza unor azachalcone

Botnaru Maria, Rusnac Roman, Baerle Natalia, Ţapcov Victor, Şova Sergiu, Gulea Aurelian
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 220-222.
Disponibil online 29 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea relației structură–activitate a compușilor coordinativi ai Cu(II) cu benzoat de etil-4-tiosemicarbazone-2-formil(acetil și benzoil)piridinei asupra microorganismelor Acinetobacter bamannii și E.coli

Rusnac Anna, Balan Greta, Ţapcov Victor, Gulea Aurelian
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 223-225.
Disponibil online 29 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coordination compound as inhibitor of superoxid radical.

Garbuz Olga, Pantea Valeria, Usataia Irina, Graur Vasile, Ţapcov Victor, Sardari Veronica, Tagadiuc Olga, Gudumac Valentin, Gulea Aurelian
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synthesis, Structure, and Biological Activity of Copper and Cobalt Coordination Compounds with Substituted 2-(2-Hydroxybenzylidene)-N-(prop-2-en-1-yl)hydrazinecarbothioamides

Gulea Aurelian, Graur Vasile, Ciumacov Iurie, Petrenko Piotr, Balan Greta, Burduniuc Olga, Ţapcov Victor, Rudic Valeriu
Russian Journal of General Chemistry
Nr. 5(89) / 2019 / ISSN 1070-3632
Disponibil online 9 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedeu inovativ de sporire a conţinutului de polizaharide acide la cianobacteria Spirulina platensis

Zosim Liliana, Bulimaga Valentina, Rudic Valeriu, Gulea Aurelian, Ţapcov Victor
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 10 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 227