IBN
    
    
  


    
Close

Afiliat la Universitatea de Stat din Moldova

2016 - 1

Dinamizarea procesului de predare-învăţare: formarea personalizată

Arşer Ana , Ornoveţchii Tatiana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 1. 2016. Chişinău. Tipografia Print-Caro. 5-8.
Disponibil online 2 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Valenţe didactice ale conversaţiei în cadrul predării limbilor străine
Arşer Ana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(44) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Semnificaţia şi actualitatea conceptului de tact pedagogic
Arşer Ana , Gamurari Irina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(40) / 2010 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Semnificaţia şi actualitatea conceptului de Tact pedagogic
Arşer Ana , Melnic Irina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(15) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4