IBN
    
    
  


    
Close

Afiliat la Universitatea de Stat din Moldova

2012 - 4

MSP 13 P Crystal structure of 2-[2-(diphenylmethylene)-hydrazinyl]-5-{(2-[phenyl(PYRIDIN-2-yl)methylene]-hydrazinyl}-1,3,4-thiadiayole

Ciumacov Iurie , Petrenko Piotr , Jalbă Angela , Ţapcov Victor , Gulea Aurelian
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 6. 2012. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Fizică Aplicată. 89-89.
Disponibil online 12 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synthesis, structure, antitumor and antimicrobial activity of 3D-metal complexes with some derivatives of pyridine-2-carbaldehyde 4-(pyridine-2-yl) thiosemicarbazones

Căpăţînă Tatiana , Jalbă Angela , Zariciuc Elena , Sofroni Larisa , Sofroni Dumitru , Ţapcov Victor , Gulea Aurelian
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2012. Chisinau, Republic of Moldova. . 67-67.
Disponibil online 27 May, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synthesis and biological activity of copper(II) complexes of 2-formylpyridine 4-(dimethylphenyl) thiosemicarbazones

Sargun Artur , Jalbă Angela , Lozan-Tîrşu Carolina , Gulea Aurelian , Sofroni Larisa , Stefan-van Staden Raluca-Ioana , Bîrcă Maria
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2012. Chisinau, Republic of Moldova. . 135-135.
Disponibil online 28 May, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza şi caracteristica hidrazonelor obţinute în baza 2-hidrazinobenzotiazolului cu proprietăţi antimicrobiene şi antiproliferative
Paholniţcaia Anastasia , Barbă Nicanor , Gulea Aurelian , Jalbă Angela , Lozan-Tîrşu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(56) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 19 February, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

N,N’-[ 4,4’-(perfluoro-1,4-fenilen)-bis(oxi)-bis(4,1-fenilen)]-bis[2-(piridin-2-ilmetilen)hidrazincarbotioamida] şi utilizarea ei în calitate de inhibitor al proliferării celulelor LNCAP ale cancerului prostatei

Jalbă Angela
International Conference of Young Researchers
Ediția 9. 2011. Chişinău. Tipogr. Simbol-NP SRL. 61-61.
Disponibil online 19 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5