IBN
    
    
  


    
Close

Afiliat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău

2020 - 2

Aspecte metodice de pregătire fizică generală a studenților prin lecția de educație fizică

Lungu Adrian, Ţapu Ion
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 541-544.
Disponibil online 3 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretice privind conținutul pregătirii profesionale a specialistului de cultură fizică

Lungu Valeriu, Ţapu Ion
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 538-541.
Disponibil online 3 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Modalităţi de abordarea reabilitaţii respiratorii la astmaticul tânăr

Ţapu Ion
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. . 111-117.
Disponibil online 14 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Jocurile dinamice la învațarea jocului de volei cu elevii claselor primare

Ţapu Ion
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău. 237-242.
Disponibil online 28 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Metodologia învațarii aruncarilor la coș în baschet a studenților instituțiilor de învațamânt suprior

Ţapu Ion
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău. 309-314.
Disponibil online 4 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Aspecte teoretice privind conţinutul pregătirii profesionale a specialistului de cultură fizică
Ţapu Ion
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-6 of 6